Aktivitetar

Aktivitetskalender:

Komande aktivitetar:

Me ynskjer innspel!

Har du forslag til aktivitetar i laget? Kom gjerne med innspel til oss!


Me ynskjer å nytta huset aktivt, og samla grenda på ulike sosiale tilstelningar.


Me ynskjer difor å vite kva DU kan tenkje deg å delta på, og kva me kan finne på for å auke aktiviteten i ungdomslaget framover.

(Bruk gjerne kontaktskjemaet på utleige-fana. )


Dersom nokon kunne tenkje seg å hjelpe til og være vakt når me skipar fest/dans, set me stor pris på det!Dette skjer framover:


På grunn av korona har me få planar framover.


Me tek sikte på å ha fleire Quiz-kveldar framover med smitterestriksjonar.


Vidare planlegg me og håpar på å kunne arrangere basar i starten av desember.


Om smittesituasjonen ikkje tillet det, vert det skipa loddsal og digital trekking. 


MEIR MORO VERT PLANLAGT UNDERVEGS, FØLG OSS PÅ FACEBOOK ETTERKVART


Ynskjer du å være med å hjelpe oss? Ta kontakt med ein av oss i styret for å få meir info om neste møte.