Bli medlem!

Medlemskontigent:


150 kr for einskildmedlem

300 kr for familemedlemskap


Medlemmar får reduserte prisar på alle arrangement som ungdomslaget skipar, og rabatt på leige av huset.


Betalingsinformasjon:

Kontonummer: 3480.16.13200

Merk betalinga med fullt namn


Vipps: 518860 Bulken UngdomslagTakk for støtta!!

Målet til Bulken Ungdomslag er som tidlegare år: At borna og ungdomen i grenda skal ha eit hus som dei kan nytta til sunne aktivitetar – og at fleire vaksne kan hjelpe til å støtte arbeidet i åra som kjem.