Om oss

Årets grendaskriv



Utlevert til alle husstandar  på Bulken kvar vår


Slik ser styret for 2018 ut:

  • Leiar:                Kari Nestaas
  • Kasserar:          Kari Nestaas
  • Skrivar:             
  • Styremedlem:  Øystein Jaastad Røthe,

Erlend Petterson

Kristian Røthe Mandelid

Lars Ove Lunde

Agnete Øydvin

Joar Mykkeltveit

  • Varamedlem:   Knut Aspebakken Sværen


Andre verv:

  • Kontaktpersonar ved utleige: Lars Ove og Kari
  • 17.mai-komiteen:    Torben Hilland

Heidi Lunde

Widar Norheim

Hanne Kvåle

  • Leiar revygruppa: Håkon Hernes
  • Revisor: Torstein Seim
  • Valnemd: Mats Johansen, Solfrid Dagestad, Guro Gjerme, Torben Hilland, Widar Norheim


Kunne DU tenkt deg å vera med i styret eller andre verv? Sei ifrå til oss! Me vil gjerne ha fleire med!